Certificat de bones pràctiques ambientals

 

Galerias

MEDI AMBIENT I SALUT LABORAL

 

Realitza accions tendents a l'eliminació de riscos laborals i a la vigilància de la salut dels treballadors, com ara:

Millora contínuament els processos i equips per a reutilitzar i minimitzar els residus i conservar el medi ambient, per mitjà de: